Bài pháp thoại Mê Tín do Ni Sư Hương Nhũ giảng trong buổi phát quà từ thiện tại chùa Thiện Hòa (xã EA Bông, huyện Krông Ana, tỉnh ĐakLak)

Bài liên quan