Pháp thoại Một chữ duyên do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Tịnh Thất Hiền Như – 4218 TyLer Ave, El MonTe, Bang CaLiForNia, Hoa Kỳ, ngày 08/07/2019

video

Bài liên quan