Pháp thoại Mười Chướng Ngại Của Thiền Định do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ 23 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-07-2018

video

Bài liên quan