Pháp thoại Mười Giá Trị Đạo Đức Cứu Vớt Cuộc Sống do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Minh Tịnh (T. Bình Định), ngày 14-07-2018

video