Bài pháp thoại Năm lý do để gây dựng tài sản do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Vân (Bình Thạnh – HCM) ngày 21-04-2019

video