Bài pháp thoại Nam nữ trói buộc nhau bởi điều gì do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Linh Hòa (H. Xuân Lộc – T. Đồng Nai) ngày 09-04-2019

video