Pháp thoại Năm pháp quán trong kinh Phổ Môn do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-03-2019

Bài liên quan