Pháp thoại Năm Phương Diện Phát Triển Phật Giáo Trong Truyền Thông Số do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hòa Khánh, Bình Thạnh, ngày 06-10-2018

video