Bài pháp thoại Năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận do DD Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM), ngày 24-06-2018

video