Bài pháp thoại Năm thời gian thích hợp để tu và năm loại bỏn xẻn do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh – HCM) ngày 24-03-2019

video