Bài pháp thoại Nắng Chiều Nghiêng Bóng Vu Lan do Thượng Tọa Thích Minh Thành thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10-09-2017

Bài liên quan