Pháp thoại Năng lực của Kinh do Đại đức Thích Pháp Hòa giảng tịa Chùa Việt Nam Seattle. WA, ngày 30.3.2019

Bài liên quan