Pháp thoại: Ngày nào là ngày đáng sống trên thế gian do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại khóa tu niệm Phật lần thứ 70 chùa Hội Đức (Tp.Vĩnh Long)

Bài liên quan