Pháp thoại “Nghề Sinh Nghiệp – Nghiệp Sinh Nghề” được đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Xuân Hòa (Long Khánh, Đồng Nai) ngày 21/03/2017 (24/02/Đinh Dậu)

video