Nghệ thuật truyền thông trong pháp thoại. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Khóa Hoằng Pháp TƯ, Chùa Bằng, Hà Nội, ngày 18-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1819,Nghe-thuat-truyen-thong-phap-thoai.tsph

Bài liên quan