Chủ Đề : Nghề Và Nghiệp
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Nhà Hàng Chay Ấn Tâm ( Q.Tân Bình – TP.HCM )
Ngày 12 Tháng 09 Năm Ất Mùi

Bài liên quan