Pháp thoại Nghiệp Cũ Nghiệp Mới do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Diên Quang (Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh) ngày 13/10/2019

Bài liên quan