Bài pháp thoại Nghiêp do Thượng tọa Thích Thiện Hạnh giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 102 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-04-2019

Bài liên quan