Pháp thoại Nghiệp Tiền Kiếp Của Đức Phật do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM) ngày 06-01-2019

video