Bài pháp thoại Nghiệp Và Nguyện (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Chánh Giác (Toronto), ngày 01.09.2018

Bài liên quan