Pháp thoại: Nghiệp Và Sự Sống Chết Trong Cuộc Đời do Ni Sư Hương Nhũ giảng cho cộng đồng Phật tử tại thành phố Hoover, bang Alabama, Hoa Kỳ ngày 28.07.2019

video