Pháp thoại Người Khai Sáng Tri Thức Và Trí Tuệ do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-11-2018

video