Bài pháp thoại Người Là Điểm Tựa Đời Con được đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Bỉ Quốc) ngày 12/05/2017 (18/04/Đinh Dậu)

video