Pháp thoại Nguời Mất Nhận Được Gì Từ Sự Hồi Hướng do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức – HCM), ngày 07-10-2018

video