Bài pháp thoại Người ngày xưa do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019

video

Bài liên quan