Pháp thoại Người tu như ánh trăng do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Viên Quang (Cleveland, Ohio) ngày 2-10-2017

video