Pháp thoại Nhị đế dung thông do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Diệu Đế Pensacola FL, ngày 7.6.2019

video