Những Chướng Ngại Trong Tu Tập (KT66) – TT TS Thích Quang Thạnh
Bài pháp thoại được thượng tọa tiến sĩ Thích Quang Thạnh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 66 tại Tu Viện Tường Vân ngày 29/05/2016 (23/04/Bính Thân)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Đại Đức Thích Quang Thạnh thuyết giảng http://bit.ly/thichquangthanh
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan