Pháp thoại Những Điều Không Phải Do Cầu Mà Được do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại Tu Viện Vĩnh Đức (Quận 2, HCM), ngày 19-11-2017

Bài liên quan