Bài pháp thoại Những Việc Quan Trọng Cần Làm Của Đời Người do DD Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Bảo Thắng (Quận Thủ Đức, HCM), ngày 14-04-2018

video