Pháp thoại Truyền Thông Chánh Niệm Phần 2: Nói Năng Chánh Niệm do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-08-2018

video