Pháp thoại Nuôi dưỡng lòng từ không khó do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Phổ Tịnh (H. Tiểu Cần – T. Trà Vinh) ngày 04/04/2019

video