Pháp thoại “Ở đời có bốn thứ làm khổ cả kiếp người” do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại khóa tu Phật Thất Chùa Hoằng Pháp.

Bài liên quan