Bài pháp thoại Pháp Cúng Dường do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Quang (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ngày 10/02/2019

video