Pháp thoại Pháp Sư: Tác Phong Và Phẩm Chất Cần Có do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 10-10-2017

Bài liên quan