Pháp thoại Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Khâm, ngày 25.9.2018

video