Pháp thoại Phật Có Đi Cầu An và Cầu Siêu Không (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại tư gia Phật tử Tuệ Khâm, ngày 25.9.2018

Bài liên quan