Chủ Đề : Phật Thành Đạo
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Hoa Nghiêm ( Tỉnh Lâm Đồng )
Ngày 14 Tháng 04 Năm Ất Mùi

Bài liên quan