Pháp thoại Phúc báo và tội báo Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Phật đường Bi Trí Dũng – Thành Phố Erfurt – Đức Quốc ngày 16.06.2019

video