Giảng tại Chùa Nhị Châu, Hà Nội, ngày 29-06-08.

Bài liên quan