Pháp thoại Phương tiện trên đường tu do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Tâm Quang, ngày 16-6-2018

Bài liên quan