Chủ Đề : Quan Âm Cứu Khổ
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Phước Điền ( H.Tân Phú – T.Đồng Nai )
Ngày 19 Tháng 09 Năm Ất Mùi

Bài liên quan