Bài pháp thoại Quy Y Tam Bảo Và Vượt Qua Cô Đơn do DD Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Tây Sơn (Kiến An – Hải Phòng), ngày 08-04-2018

video