Pháp thoại: Quyến Thuộc Bồ Đề do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Phước Hải (Charlotte, Bắc Carolina, Hoa Kỳ) ngày 01.08.2019

Bài liên quan