Pháp thoại Rủi Và May Có Hay Không do Ni Sư Hương Nhũ giảng trong buổi phát quà từ thiện tại chùa Ruôm Mích (Xà Mút) (H. Châu Thành – T. Tiền Giang) ngày 04/10/2108

video

Bài liên quan