Pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 10: Giới Không Ca Múa Âm Nhạc do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 24/07/2018

Bài liên quan