Bài pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược: Khái Quát Về Giới Luật do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 11/04/2018

Bài liên quan