Bài pháp thoại Sám Hối Tội Lỗi do Đại đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM) ngày 20-11-2018

video

Bài liên quan