Pháp thoại Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Pháp Vân(Tân Phú, Hồ Chí Minh) ngày 24/08/2018

video