Pháp thoại Sáu loại sức khỏe quý hơn vàng do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 18-02-2019

video