Pháp thoại Sớm ngăn điều ác sớm làm điều lành do Đại Đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Giác Huê (Cần Thơ) ngày 01-06-19

video